Meny Lukk

Vedlikehold og ansvar

Vi vil at du skal ha et fint sted å bo. Den leiligheten du nå flytter inn i har vi istandsatt etter våre kvalitetsrutiner. Si ifra til oss dersom det er noe i leiligheten som ikke fungerer tilfredsstillende.

Mens du bor i leiligheten har du ansvar for at leiligheten blir vedlikeholdt på en normal måte. På denne siden får du tips om hva du skal og hva du ikke skal gjøre. Når du flytter ut av leiligheten skal leiligheten være slik som den dagen du flyttet inn – med unntak av en normal slitasje i tiden du har bodd der. Hærverk og ekstraordinær slitasje aksepterer vi ikke.

Dette vil kunne medføre både erstatningskrav og oppsigelse. Og ingen flere leieforhold hos oss. Greit å vite.

Oppussing av boligen skal utføres etter avtale med boligstiftelsen. Leietaker må ha Kongsvinger  Boligstiftelse’s samtykke for å foreta vesentlige forandringer i leiligheten

Muggsopp

Muggsopp er helseskadelig både for barn og voksne. Skap et godt innemiljø! Dersom det blir for fuktig, vil mugg og sopp-problemer oppstå! Muggsopp kan bidra til sykdom og helseskader. 

 • Ikke steng luftelukene.
 • Damp fra matlaging og dusjing skal føres ut via ventilatorer og avtrekksvifte på badet. 
 • Dårlig renhold gir grobunn for muggsopp
 • Muggsopp trekkes til høy luftfuktighet
 • Hold grei temperatur i rommet, da muggsopp liker høye romtemperaturer og dårlig inneklima. Anbefalt ved behov for oppvarming er 20 – 22 grader.
 • Unngå mugg og fuktskader.

Muggsopp

Ovner skal ikke tildekkes

Hva forventer vi av deg

God ventilasjon

Sørg for god ventilasjon og luftfornyelse. Hold luftelukene åpne, det er ikke lov å tette igjen disse! Ventilasjon (gammel luft ut og ny luft inn) er avgjørende for å unngå mugg- og fuktskader.

 

Riktig temperatur

Anbefalt innetemperatur ved oppvarming er 20-22oC. Bruk termostaten på panelovnen for å holde jevn temperatur. Still den på f.eks. 22oC. Da vil ovnen slå seg av når ønsket temperatur er oppnådd, og slå seg på igjen automatisk hvis temperaturen i rommet synker.

Høy innetemperatur + Høy luftfuktighet = MUGG

Panelovner må ikke tildekkes av
klær, gardiner,møbler pga brannfare.

Jevnlig renhold

Et jevnlig renhold er nødvendig for å holde leiligheten ryddig og ren, og er avgjørende for et godt innemiljø.

Unngå vannsøl og skader

Vannsøl kan forårsake vannskader både på overflater/ innredninger og gulv. Hold alle overflater tørre!

Kontroller at det ikke er lekkasje på rør fra oppvaskbenk, servant, badekar/ dusj o.l.

Se over vannledninger til vaskemaskin/oppvaskmaskin. De skal være festet til vegg eller annen fast gjenstand. Ledning skal skiftes dersom de er sprø eller det er antydning til hull.

 • Kontroller at kraner ikke lekker fra pakninger eller andre steder.
 • Kontroller varmtvannsbereder, gulvet under og rundt berederen for smådrypp og fuktige flekker, og under koblinger mellom rør og varmtvannsbereder.

Vannlekkasje må raskt stoppes for å begrense skadene i egen og andres leilighet.

Steng stoppekrana ved lekkasje!

Bruk / rengjøring av ventilator

For å unngå unødig damp og matos i leiligheten, skal ventilator alltid benyttes ved matlaging. Fettfilteret må vaskes regelmessig. Tette ventilatorer er brannfarlige,  og skadelig for innemiljøet.

Slik rengjør du fettfilteret:

 • Trykk inn knappen og ta filteret ut
 • Kan vaskes i oppvaskmaskin, eller for hånd
 • Tørk filteret tørt, og sett det på plass

Husk å rengjøre resten av ventilatoren også!

Bruk avtrekksvifte på badet

I de boligene der avtrekksvifte er montert, så skal den alltid brukes ved dusjing for å unngå unødig damp og fukt i leiligheten.

Rengjøring av sluk og avløp

Fjern hår-, såpe- og matrester fra sluk og avløp jevnlig. Merker du at vannet renner sakte ned i vasken eller dusjen: Bruk flytende avløpsåpner, og skyll med varmt, rennende vann.

 • Ikke hell matfett og matavfall i vasken eller toalettet.
 • Ikke stikk eller kast uoppløselige gjenstander i vasken eller toalettet.
 • Ikke kast ting i do – kun toalettpapir, alt annet skal i søppeldunken.

Sørg for god ventilasjon.

Unngå vannsøl og vannskader

Rengjøring av ventilator

Rengjøring av ventilator

Rengjøring av ventilator

Rengjør sluk og avløp jenvlig

Avfallshåndtering

Søppel skal sorteres og kastes i fellesanlegg fortløpende. Det er ikke tillatt å sette søppel på verandaen,  i trappeoppganger eller i andre fellesarealer.

Avfall tiltrekker seg fluer, rotter og mus – og det vil vi ikke ha i boligene våre!

Møbler, hvitevarer, miljøfarlig avfall og større mengder søppel må du selv levere på gjenvinningsstasjonen.

Vårt ansvar

Kongsvinger boligstiftelse eier over 300 leiligheter. Mer enn 200 av disse leilighetene ligger i leilighetsbygg som vi eier. Ca 100 leiligheter er i borettslag. Og så har vi noen få eneboliger.

I våre heleide leilighetsbygg har vi ansvaret for alt ytre vedlikehold: dette vil si både tomten, veien og fasaden på bygget.

Vi står for gressklipping om sommeren og måking og strøing om vinteren. Vi maler bygget når det er nødvendig og holder fasaden ved like. Vi har også ansvaret for renhold av fellesarealer som ganger, fellesstuer og fellestoaletter.

Vi skal også påse at alle tekniske installasjoner fungerer, som f.eks heiser, ventilasjonsanlegg og brannvernutstyr. I våre borettslagsleiligheter er det borettslagene som har ansvar for det ytre vedlikeholdet, fellesarealet og de tekniske installasjonene. Vi har ansvaret for det
tekniske utstyret inne i leilighetene.

Mange borettslag fordeler ansvaret med renhold av fellesarealer som ganger og trapper på andelseierne. Som leietaker i boligstiftelsen plikter du å ta din del av disse oppgavene.

Våre eneboliger benyttes til ulike formål og derfor kan vårt ansvar variere. Men som utgangspunkt har leietaker(ne) ansvaret for gressklipping og snømåking, mens vi har ansvaret for fasaden og vedlikehold av denne. Vi har også ansvaret for de tekniske installasjonene inne. Men resten av vedlikeholdet inne har leietaker ansvaret for.