Meny Lukk

Om oss

Om Kongsvinger Boligstiftelse

Kongsvinger boligstiftelse er en stiftelse opprettet i 1969 av Kongsvinger kommune og Kongsvinger og omegns boligbyggelag (KOBBL). Vi er et selvstendig rettssubjekt med et samfunnsnyttig formål: å skaffe, drifte og vedlikeholde, samt leie ut boliger til vanskeligstilte i Kongsvinger. Vi er en egen selvstendig virksomhet, men det er Kongsvinger kommune som bestemmer hvem det er som skal bo i våre leiligheter. Du finner mer informasjon om stiftelser generelt og om tildeling ellers på hjemmesiden vår.

Kongsvinger boligstiftelse eier pr dags dato 325 leiligheter rundt omkring i Kongsvinger kommune. De fleste ligger innenfor bygrensen, men vi har også leiligheter på Roverud, Lunderseter og Austmarka.

Leilighetene fordeler seg som følger:
Leiligheter til eldre pleie- og omsorgstrengende        
Leiligheter innenfor psykisk helse                                
Leiligheter til psykisk utviklingshemmede                    
Leiligheter til økonomisk og sosialt vanskeligstilte        

     

Våre virksomhetsområder er:

Drift

Energiøkonomi, tekniske anlegg og andre driftsrelaterte oppgaver

Vedlikehold

Istandsetting av leiligheter,utvendig vedlikehold, akutte hendelser og andre vedlikeholdsoppgaver

Utleieadministrasjon

Befaringer, kontrakter, nøkkeladministrasjon, husleie, restanseoppfølgning, klagebehandling, tvangstiltak og leietakerkommunikasjon

Utvikling

Kjøp og salg, prosjektering og bygging av boliger

Brannvern

Har høyeste prioritet og er derfor et eget virksomhetsområde.