Meny Lukk

Brann og sikkerhet

Kongsvinger Boligstiftelse eier, drifter og vedlikeholder mer enn 300 leiligheter. Vi ønsker at alle våre boliger skal være et godt og trygt sted å bo. Vi tror at du ønsker det samme. Vi tar derfor vårt ansvar på stort alvor. Vi arbeider hver dag for å påse at boligene er godt vedlikeholdt og for at du skal være trygg i forhold til brann og andre risikofaktorer.

Hva gjør du hvis det brenner

Varsle

Utløse brannalarm og varsle brannvesenet på telefon 110

Redde

Varsle og evakuere personer som kan trues av brann.

Slokke

Prøv å slokke brannen med slokkeutstyr dersom dette er forsvarlig.
Lukk dører og vinduer. Ikke lås dørene!

Evakuere

Forlat bygningen straks!
Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm!
Bruk anviste rømningsveier – hvis dette ikke lar seg gjøre, vent eventuelt på balkong til brannvesenet kommer.

Samlingsplass

Møt opp ved oppgitt samlingsplass - og påse at du ikke er i veien for brannvesenet.

Unngå brann

Sikkerhetsutstyr i din leilighet

 • Seriekoblede brannmeldere
 • Pulverapparat
 • Komfyrvakt

Daglige tiltak

 • Trekk ut stikkontakter når kaffetrakter, vannkoker, strykejern, vifteovn o.l. ikke er i bruk.
 • Ikke la vaskemaskin, oppvaskmaskin eller
  tørketrommel stå på eller gå mens du sover eller er ute.
 • Ikke forlat kjøkkenet mens du lager mat
  på komfyren.
 • Skru TV’n helt av med av/på-knappen før du
  legger deg eller går ut.
 • Du må aldri forlate rom med levende lys.
 • Mobillader skal ikke stå i kontakten når
  den ikke brukes, og man skal ikke lade
  telefonen på natta.
 • Lofilter i tørketrommel tømmes etter hver bruk.
 • Unngå røyking i sengen!

Jevnlige tiltak

 • Sjekk at røykvarsler virker og bytt batteri en
  gang i året.
 • Snu på pulverapparatet ca. en gang i kvartalet.
 • Brennbare ting må ikke oppbevares
  i fellesarealer.
 • Oppbevar minst mulig i boder på loft og i kjeller.
 • Brennbare væsker må ikke oppbevares på loftet
  eller i kjelleren.
 • Bruk ikke sterkere lyspærer enn det lampene er beregnet for.
 • Unngå bruk av skjøteledninger.
 • Elektriske ovner må aldri tildekkes.
 • Rengjør fettfilteret i ventilatoren.

Ovner skal ikke tildekkes

Unngå bruk av skjøteledninger

Husk å bytte batteri i røykvarsleren!

Komfyrvakt

Tørrkoking av kjeler er den største årsaken til branner i Norge. Bruk av komfyrvakt er derfor påbudt i alle nye boliger og det er ulovlig å fjerne/demontere den.

Komfyrvakten består av 2 deler:
– Èn vaktenhet som er tilkoblet stikkontakten
for komfyr/platetopp.
– Èn alarmenhet som er festet med magnet på ventilatoren.

Disse 2 enhetene er programmert sammen, og overvåker hvor raskt temperaturen over kokeplatene øker og om en plate står på uten å bli regulert over lengre tid.

Hvis grensene for normal bruk overskrides, varsler
alarmen – for deretter å kutte ut strømmen.

Læring
Alarmsystemet skal «venne seg til» din måte å lage mat på, slik at den bare varsler når det er fare på ferde. I startfasen
må den ofte ha litt hjelp i denne læreprosessen.

Piper alarmen uten at det er fare på ferde – trykk 1 gang på knappen på alarmenheten. Da bidrar du til at den lærer seg at dette ikke er noen farlig situasjon.

Hvis komfyrvakten kutter strømmen
Hvis du ikke slår av alarmen, kutter komfyrvakten ut
strømmen. Da vil vaktenheten på kontakten gi fra seg
en brummende lyd.

Slå av alle plater. Trykk deretter 1 gang på knappen på
alarmenheten. Hvis det ikke hjelper, må du gå ut til
sikringsskapet, og ta ut sikringen som er merket
«komfyr». Ta sikringen ut, vent ca 15 sekunder, og
sett sikringen på plass igjen.

Komfyrvakt

Piper alarmen uten at det er fare på ferde – trykk 1 gang på knappen på alarmenheten.