Søknad om bolig

Bilderesultat for søknad

Søknad om kommunal bolig

Vedlegg til søknadsskjema

Det er Kongsvinger kommune som bestemmer hvem det er som skal få leie våre leiligheter. Klikk på linken for å se søknadsskjemaet som må innleveres til servicetorget i Kongsvinger kommune.

Hvis du ønsker å vite mer om vilkårene for tildeling, se forskrift om tildeling av kommunal bolig i Kongsvinger kommune

Hvis det er spørsmål vedrørende tildeling bes dette rettet til Servicetorget i kommunen. Vi besvarer spørsmål som vedrører våre boliger