Omsorgsboliger


Holt HDO

Holt HDO er et ombygget sykehjem som i dag består av tilsammen 19 leiligheter for eldre pleie- og omsorgstrengende med behov for heldøgns pleie og omsorg.

Se kart
Se Street View

Holttunet

Holttunet ble bygget i 2008 og er vårt nyeste tilskudd til eldre pleie- og omsorgstrengende. 14 leiligheter med livsløpsstandard

Se kart
Se Street View

Holtvegen 23 - 25

Holtvegen 23 - 25 består av 4 leiligheter innen psykiatri. Det er tilknyttet dagbemanning til leilighetene

Se kart
Se Street View

AK Blix veg 2 - 12

Ak Blix veg 2 - 12 består av 5 leiligheter for psykisk utviklingshemmede samt en personalbase. leilighetene ligger på bakkeplan

Se kart
Se Street View

W faye hansens veg 10-18

5 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Leilighetene ligger på bakkeplan og er tilpasset rullestolbrukere.
 

Se kart
Se Street View

Ak blix veg 54 - 58

Ak Blix veg 54 - 58 er en del av "øvre Skriverlunden". Her er 4 boliger for psykisk utviklingshemmede samt personalbase og fellesrom.

Se kart

Rastavegen 5

Rastavegen 5 består av to bygg hver med 3 leiligheter. Boligene tildeles psykisk utviklingshemmede

Se kart
Se Street View

John Ruuds veg 3

16 boliger for eldre pleie- og omsorgstrengende på Roverud. Boligene ligger i tilknytning til Roverud sykehjem

Se kart
Se Street View

Austbo

Austbo består av 28 leiligheter for eldre pleie- og omsorgstrengende og ligger i Åbogenvegen 29 på Austmarka. Boligene er på ca 60 m2 og har livsløpsstandard.

Se kart
Se Street View

Tajevegen 6

Tajevegen 6 ble bygget i 2003 i tilknytning til gamle Holt sykehjem. 16 leiligheter over to etasjer, hver på 52 m2. Tildeles eldre pleie- og omsorgstrengende

Se kart
Se Street View

Anna Qvams veg 2 - 6

16 boliger for eldre pleie- og omsorgstrengende. Hver leilighet er på 52 m2.  

Se kart
Se Street View

Hebertunet

Hebertunet ( W faye hansens veg 3 ) inneholder 5 boliger for psykisk utviklingshemmede. Boligene er tilrettelagt for rullestol og har livsløpsstandard.

Se kart
Se Street View

Sofiesgt 18

Sofiesgt 18 inneholder 4 leiligheter hvorav 3 er på 67 m2 og en er på 40 m2. De 3 store leilighetene har livsløpsstandard. Boliger innen psyktiatri

Se kart
Se Street View

Sofies gate 2

10 leiligheter for aktive rusmisbrukere i de to øverste etasjene. i første etasje er "Linken" et lavterskeltilbud for rusavhengige mv. Det er tilknyttet døgnbemanning til leilighetene, og Kongsvinger kommune har personalbase i bygget.

Se kart
Se Street View

Tommelstadgate 19

9 Boliger med heldøgns pleie- og omsorg for psykisk utviklingshemmede. Leilighetene varierer i størrelse fra 38 m2 til 54 m2. 2 etasjer med livsløpsstandard.

Se kart
Se Street View

A.K Blixveg 62 - 66

 I AK Blix v 62 - 66 er to tomannboliger for psykisk utviklingshemmede. Hver leilighet er ca 65 m2
 

Se kart
Se Street View

O schøyens vei 41

Firemannsbolig på sør-Tråstad for psykisk utviklingshemmede. Dagtjenester fra kommunen.

Se kart
Se Street View