OM OSS

Velkommen til Kongsvinger boligstiftelse!

Kongsvinger boligstiftelse er en stiftelse opprettet i 1969 av Kongsvinger kommune og Kongsvinger og omegns boligbyggelag (KOBBL).
Vi er et selvstendig rettssubjekt med et samfunnsnyttig formål: å skaffe, drifte og vedlikeholde, samt leie ut boliger til vanskeligstilte i Kongsvinger.
Vi er en egen selvstendig virksomhet, men det er Kongsvinger kommune som bestemmer hvem det er som skal bo i våre leiligheter.
Du finner mer informasjon om stiftelser generelt og om tildeling ellers på hjemmesiden vår.

Kongsvinger boligstiftelse eier pr dags dato 325 leiligheter rundt omkring i Kongsvinger kommune. De fleste ligger innenfor bygrensen, men vi har også leiligheter på Roverud, Lunderseter og Austmarka.

Leilighetene fordeler seg som følger:
Leiligheter til eldre pleie- og omsorgstrengende        
Leiligheter innenfor psykisk helse                                
Leiligheter til psykisk utviklingshemmede                    
Leiligheter til økonomisk og sosialt vanskeligstilte      
       
 

Våre virksomhetsområder er:

Drift                                                              energiøkonomi, tekniske anlegg og andre driftsrelaterte oppgaver
Vedlikehold                                                  istandsetting av leiligheter,utvendig vedlikehold, akutte hendelser og andre vedlikeholdsoppgaver
Utleieadministrasjon                                    befaringer, kontrakter, nøkkeladministrasjon, husleie, restanseoppfølgning, klagebehandling, tvangstiltak og leietakerkommunikasjon
Utvikling                                                       Kjøp og salg, prosjektering og bygging av boliger
Brannvern                                                    Har høyeste prioritet og er derfor et eget virksomhetsområde.

 

 Hvem vi er:

Administrasjon

styre                 

Geir Hagerud                    Daglig leder Rune Løvberg                       styreleder
Merete Holseter                Kontoransvarlig Sigmund Engdahl                  styremedlem
Steinar Hofoss                  Drift og vedlikehold Karin Trosdahl                       nestleder
Stian Kalfoss                     Drift og renhold Odd Henning Dypvik             styremedlem
Ola Fagerli                        Drift og vedlikehold Svein Bjørklund                     styremedlem
Jostein Gylterud                Drift og vedlikehold  
Under ansettelse               Driftstekniker