Meny Lukk

Leieforhold og plikter

For at vi skal kunne gjøre vår jobb godt er vi avhengig av at du gjør ditt. Vi forventer derfor at du ikke ødelegger ting i leiligheten din. Vi forventer også at du tenker på naboene dine og ikke bråker på natten osv. I verste fall må vi avslutte leieforhold fordi du som leietaker glemmer dette. Eller sende erstatningskrav. Vi liker det ikke, men vi gjør det uansett. Fordi det er vår jobb – og fordi skadeverk og bråk egentlig er helt unødvendig. Ikke sant?

Denne boligen er mer enn fire vegger og et tak.
Det er base for trygghet. Og et rom fullt av muligheter.

Ordensregler

I Kardemomme by har de bare en lov å følge.

Du skal ikke plage andre,
du skal være grei og snill,
for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Du er nå tildelt en bolig og skal flytte inn i denne.
Du flytter inn i et bomiljø hvor det bor mange andre. Her har de sine regler og måter å gjøre ting på. Kanskje bor det noen i etasjen over deg eller under deg, og kanskje også på hver side av leiligheten din. Kanskje er de gamle, kanskje jobber de nattevakt, kanskje har de små barn som skal på skolen i morgen.

Kardemommeloven sier at vi skal ta hensyn til
hverandre. Hils på naboen din. Si hei. Vis at du bryr deg og at du liker deg der du bo. Forsøk å være et plusstegn i naboregnskapet!

I den virkelige verden liker vi å skrive regler. Vi mener at vi trenger det, og det er jo egentlig litt synd. Men når du nå flytter inn i leiligheten din har du fått med deg

  • Boligstiftelsens generelle ordensregler
  • Borettslagets ordensregler – for de som flytter inn i borettslag

Sett deg inn i disse ordensreglene. Da vet du
hva som forventes av deg.

Kasper, Jesper og Jonatan er tre røvere som ikke følger kardemommeloven. De bor utenfor byen og lister seg inn i byen om natten for å røve. Når de blir tatt må de sitte i fengsel, men politimester Bastian er snill mot dem og til slutt blir de byens helter når de slukker brannen i tårnet.

Bli en del av bomiljøet ditt – ikke stå utenfor.
Gi hverandre en sjanse til – og ta muligheten til å gjøre det bedre neste gang. For du får kanskje bare en mulighet til.

Det skal holdes vanlig ro i boligen. Mellom kl. 23 og kl. 7 skal det være nattero.

Flytter inn

  1. Melde om adresseendringer.
    Du kan endre adresse på www.flytteportalen.no
  2. Melde midlertidig omadressering på www.posten.no
  3. Tegne innboforsikring i ditt forsikringsselskap

Tekst

Mens jeg bor her

Husleie skal betales den 20. i hver måned. Du plikter å si ifra dersom du ikke klarer å betale hele husleien. Du har ikke krav på utsettelse eller nedbetalingsavtale.

Flytte ut

Du må sende oppsigelse. Lengden på oppsigelsestiden står i leiekontrakten din!

Husk å melde adresseendring til din nye adresse.