Forvaltning/drift vedlikehold

Vår hovedoppgave er å forvalte, drifte og vedlikholde bygningsmasse og leiligheter.

En stor del av vår tid går med til oppussing av leiligheter i mellom leieforhold. Vi har standardisert kvalitet, form og innhold i leilighetene og ferdigstiller i henhold til denne standard. Gjennom ukentlige og månedlige rutiner går vi gjennom byggenes tilstand knyttet til brannvern og tekniske anlegg, Vi arbeider aktivt med energieffektivisering. Innenfor alle områder har vi utarbeidet HMS og internkontroll og har arbeidsinstrukser på alle nødvendige områder.

Utvendig arbeider vi etter en rullerende langsiktig vedlikholdsplan.  

Som stiftelse skal vi påse at vi i størst mulig grad opprettholder stiftelsens realverdier i et livsløpsperspektiv. Dette er vårt fokus