Meny Lukk

Fastsettelse av husleie

Kongsvinger boligstiftelse har som formål å
anskaffe, eie og leie ut boliger til vanskeligstilte
boligsøkende i Kongsvinger kommune. Stiftelsen
er et selvstendig og selveiende rettssubjekt uten
skatteplikt, og kan ikke drive annen virksomhet
enn det som følger av stiftelsens formål.

Se dokumentasjonsrapport om Fastsettelse av husleie i Kongsvinger Boligstiftelse