Brannsikkerhet

Kongsvinger boligstiftelse har som eier ansvaret for brannvern i våre bygg. 

Alle bygg som benyttes som omsorgsboliger er etter loven definert som særskilte brannobjekter og følges særskilt opp.

Brannvernarbeidet er  satt i fokus med tilrettelegging av tekniske brannverntiltak som:

- automatisk brannvarsling til 110
- nødlys og merking av rømmningsveier
- brannslanger i bygget
- branncelle inndeling inne i byggene
- brannslukkingsapparater
- sprinkelanlegg

Kongsvinger kommune har som leietaker et ansvar for å organisere brannvernarbeidet i byggene hvor de har personale samt hos leietakere med hjemmetijenester.  Virsomhetsansvaret er regulert i en samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Kongsvinger boligstiftelse som definerer hvilke aktiviter partene er ansvarlig for.

Brannvernarbeidet er en prioritert oppgave.

Det gjennomføres risikoanalyser for beboere i alle våre bygg. Dette er et kontinuerlig arbeid hvor det benyttes egne skjemaer for å systematisere dette.