Utskrift

Tajevegen 6

tajeveien 6Bygget er satt opp i 2002 og består av 16 omsorgsboliger og felelsareal i 2 etasjer. Bygget er knyttet sammen med Tajeveien 4. Disse to byggene benevnes i dag som Holt HDO.

Se kart

Utskrift

John Ruudsveg 3

john ruudsvei 3Roverud

Husene ble opprinnelig bygget som omsorgsboliger på begynnelsen av 70-tallet, med noen års mellomrom.

Alle leilighetene er ombygget og modernisert, og de to fløyene er bygget sammen med fellesrom, kaldboder og teknisk rom.


Ombyggingen ble ferdig og tatt i bruk høsten 2004.

Se kart

Utskrift

Holt HDO

holth hdo 2009 fasadeI dag er dette bygget sammen med Tajevegen 6 som ble bygd i 2004 benevnt som Holt HDO.
(HDO betyr heldøgnsomsorg)

Bygningene ligger i landlige omgivelser i nærheten av Holtberget.

Det er 14 leiligheter i Holt HDO og 16 i Tajevegen 6
Holt HDO er bygd ca 1960.

Se kart

Utskrift

Austbo HDO

austbo hdo hovedinngangAustmarka Bo og Servicesenter ble bygget i 1990 og består av 2 fløyer med tilsammen 20 boenheter og en kjerne med kjøkken, teknisk og fellesrom som binder disse sammen. Hver boenhet er på ca 60m2. 

I 2001/2002 ble det påbygd et tilbygg som rommer 8 sykehjemsplasser.

De to byggene er bygd sammen slik at de fungerer som en enhet. 


I kjeller vestre fløy er det barnehage, helsestasjon og garderober.

Se kart

Utskrift

Anna Qvams veg 2 - 6

Består av 16 omsorgsboliger i fellesareal i 3 etasjer som er forskjøvet i forhold til hverandre.

Bygget ble satt oppi 2002/2003 

Se kart